fredag 27 maj 2016

Hällmålningen i Tumlehed i Göteborg

Det här fornminnet har beteckningen Torslanda 216:1.

En hällmålning är som namnet antyder målade bilder på en stenhäll. Dom är ofta anlagda på på lodräta berghällar och i sydläge. Dom är målade med rödockra som är en nästan outplånlig färg. Den består av järnföreningar som är ett förstadium till malm.

Hällmålningen vid Tumlehed är en av ett fåtal kända hällmålningar i Sverige. De flesta har hittats i norra Sverige, men även i Värmland och Bohuslän. Detta motivet med fyra skepp, en hjort, fyra fiskar nätfigur och våglinjer tyder på att den målades av ett jägarfolk. Den är troligen från mesolitikum, vilket är den andra delen av stenåldern. I antagligen 7000 år har den suttit där på väggen.

Vid den här tiden var havsnivån mycket högre än idag. Vissa delar som idag är land låg då under vatten.

Med hjälp av ny teknik lyckades man 2019 hitta fler bilder. Bland annat båtar med älghuvuden.

Hällmålningen i Tumlehed år 2000. Jag har förstärkt färgen i bilden så att målningarna syns tydligare.
       
         

Karta över hällmålningen. För att komma till den kan man gå en naturstig från Hällmålningsvägen och sen en stig upp för berget. Man kan även komma dit från väst.